Website Banner
• ถุงพลาสติก HD นิยมใช้ บรรจุอาหาร ใช้บรรจุสิ่งของทั่วไป

  คุณสมบัติของ ถุงพลาสติก HD ได้แก่

 - แข็งแรง
 - ไม่มีกลิ่น
 - ทนความร้อน
 - ใส่สีในเนื้อถุงได้
 - เนื้อถุงมีลักษณะขุ่น
Current Pageid = 24