Website Banner
• ถุงซิป นิยมใช้ บรรจุอาหาร บรรจุยา เพื่อบรรจุสิ่งของที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัย

   คุณสมบัติของ ถุงซิป ได้แก่

 - สามารถพิมพ์ข้อความหรือโลโก้ได้
 - สามารถใส่สีเนื้อถุงได้
 - มีให้เลือกหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า
Current Pageid = 25